کسب و کار بازاریابی
برندینگ
کسب و کار بازاریابی

برندینگ چیست؛ ۷ تکنیک برای اینکه برندسازی قدرتمندی بسازیم

برندینگ یا برندسازی (branding) روشی بازاریابی است که در آن یک شرکت نام ، نماد یا فرد طراحی را ایجاد می کند که به راحتی قابل تعلق به شرکت باشد. این امر به شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات و خدمات کمک می کند. در اصل ایجاد یک ذهنیت مشخص و تعریف شده […]