website-design

برای سفارش فرم زیر را تکمیل کرده کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت تمامی خدمات مشاوره به صورت رایگان بری شما انجام می شود

مراحل سفارش

1- بررسی درخواست شما اطلاعات درج شده در سفارش

2- برآورد هزینه و مدت زمان لازم برای اجرای پروژه

3- طراحی طرح اولیه و تایید طرح توسط کارفرما

4- تکمیل تغییرات درخواستی

5- تحویل پروژه

 

"*" indicates required fields