برنامه نویسی
d8afd8a7daa9d8b1 da86db8cd8b3d8aa docker d988 da86d8b1d8a7 d8a7db8cd986d982d8afd8b1 d985d8add8a8d988d8a8 d8a7d8b3d8aad89f 60dad379bb71d
برنامه نویسی

داکر چیست (Docker) و چرا اینقدر محبوب است؟

این روزها صحبت داکر (Docker) در محافل فناوری داغ است و به احتمال زیاد از گوشه‌ و‌ کنار تعریف‌های داکر به گوش شما خورده است. به همین منظور در ادامه قصد داریم با هم ببینیم داکر چیست و چرا اینقدر محبوبیت پیدا کرده است؟ حدود ۵ سال پیش فردی با نام سالامان هایکز (Solomon Hykes)، […]