بازاریابی
vloger
بازاریابی

ولاگ (Vlog) و ولاگر (Vlogger) ها چرا زیاد شده اند؟

این روزها ولاگ (vlog) (Vlog) و ولاگ (vlog)ر (Vlogger) اهمیت زیادی یافته است ولاگ (vlog)ر ها ویدئو را به‌عنوان محتوای اولیه استفاده می‌کنند.در این مقاله به7 دلیل اصلی افزایش ولاگ (vlog) می پردازیم. چرا ولاگ (vlog) زیاد شده است؟ آیا 15 سال پیش هم تصور می کردید که روزی شبکه اجتماعی YouTube تا این حد […]